Política de privadesa

Les dades recollides en aquesta botiga online www.botiga.cetlacalaixera.cat, es tracten d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades (d'ara endavant RGPD).

 

Entitat responsable

L'entitat responsable de la recollida de dades en aquesta web i el seu tractament és l'Associació Arep per a la Salut Mental, de la qual La Calaixera és el seu centre especial de treball, amb CIF G08631574 i adreça al Passeig Maragall 124. Calaixera.

 

Dades de contacte

Correo electrónico lacalaixera@cetlacalaixera.cat, teléfono 93 243 20 41.

 

Recollida de dades i finalitats

La recollida de dades de clients es fa mitjançant el formulari de contacte i el formulari d'alta de client/a.

El formulari s'emplena de manera voluntària per l'interès que pugui tenir el/la client/a als serveis i productes de La Calaixera, perquè se'l contacte.

En cas que tingui interès a convertir-se en client/a de botiga en línia de La Calaixera, caldrà que faciliti dades més específiques a través del formulari d'alta client/a, per poder tramitar comandes, rebre les factures corresponents i fer el pagament, i per poder rebre informació comercial.

En aquest formulari el/la client/a declara que tota la informació subministrada és veraç, completa i precisa. Aquestes dades estaran a la seva disposició a “El meu compte”, una vegada iniciada la sessió a www.botiga.cetlacalaixera.cat, yels podrà modificar en tot moment.

En el moment de donar-se d'alta, el/la client/a rep un correu electrònic amb un usuari i una contrasenya, que podrà canviar en accedir per primera vegada a la botiga online.

La Calaixera mai no cedirà les dades dels seus clients a tercers sense el seu consentiment.

En cas de voler donar-se de baixa de la base de dades de La Calaixera, es pot sol·licitar per escrit al correu lacalaixera@cetlacalaixera.cat.

 

Base jurídica

Les dades dels/de les clients/es es tracten d'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Conservació de les dades

Les dades per a la gestió de la relació comercial es conservaran mentre hi hagi aquesta relació comercial i fins que el/la client/a vulgui donar-les de baixa.

Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que l'usuari manifesti, si escau, la voluntat de suprimir-los.

Les dades per a la participació en promocions, sorteigs i esdeveniments organitzats per La Calaixera es conservaran mentre estiguin vigents d'acord amb el que s'estableixi a les seves bases legals específiques per al seu correcte desenvolupament, i, un cop finalitzades, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la realització.

 

Exercici de drets

Qualsevol client pot accedir a les seves dades en qualsevol moment per modificar-les. També podeu retirar el consentiment per al seu ús en qualsevol moment, sense que això condicioni qualsevol contracte o compra generada amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

  • Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
  • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
  • Sol·licitar a l'oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
  • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

Podeu exercir qualsevol d'aquests drets enviant un correu electrònic a lacalaixera@cetlacalaixera.cat, indicant “Dades personals” a l'assumpte.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es)